SJN

SJN

Startpagina Basiscursus Grofwild
Algemene informatie SJN-basiscursus Grofwild PDF Afdrukken E-mailadres

Als jager op grofwild (grote hoefdieren) bent u verantwoordelijk voor het schot. Dit geldt niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.

De basiscursus Grofwild reikt u de kennis aan, om bij de jacht op grofwild in verschillende situaties de juiste keuzes te maken. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het belang van het goed aanspreken van wild. Heeft u te maken met een keiler, een bagge of een overloper? Welk wild is vrijgegeven?

De cursus speelt tevens in op de in het buitenland toegestane druk- en drijfjachten. Hier moet in een kort tijdsbestek een dier worden aangesproken en dan moet er ook nog een correct veilig en weidelijk schot worden afgegeven. Een verkeerde keuze kan aan het eind van een jachtdag onplezierige situaties opleveren.

Voor deelname aan de cursus dient u in het bezit te zijn van een jachtakte.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretisch gedeelte worden vijf grofwildsoorten behandeld en er wordt ingegaan op de verschillende wijzen van bejaging. Daarnaast worden er diverse praktische zaken met betrekking tot de grofwildjacht behandeld. Ook diverse jachttradities worden zeker niet vergeten.

In het praktijkgedeelte op de schietbaan wordt ruim aandacht besteed aan het schieten met een grootkaliber kogelbuks op 100 meter in de houdingen ‘zittend/opgelegd’ en ‘staand aangestreken’ en het afgeven van vaardige en veilige schoten op ‘het lopend varken’.

Op aanvraag kan deze cursus ook binnen WBE's worden georganiseerd!

Examen

De cursus wordt afgesloten met een examen bestaande uit een schriftelijk theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Het theorie-examen bestaat uit 25 meerkeuzevragen waarvan ten minste vijf vragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen.

Het praktijkexamen bestaat uit:

  1. schiethouding zittend en opgelegd: een serie van twee schoten afgegeven op een doel op een afstand van 100 meter.
  2. schiethouding ‘staand aangestreken’: een serie van twee schoten afgegeven op een doel op een afstand van 50 meter.
  3. twee series van elk twee schoten op ‘het lopend varken’.


Als u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het diploma ‘Basiskennis Grofwild’.

U heeft vervolgens de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in de praktijk van de jacht op grofwild. Wij verwijzen u hiervoor naar www.jachtpraktijk.nl voor het volgen van praktijkdagen in Duitsland.

Neemt u niet deel aan het examen maar heeft u wel alle drie theorielessen gevolgd, dan ontvangt u een certificaat van deelname voor wat betreft het theoriegedeelte.

Examenkamer

Om de kwaliteit van de examens te waarborgen en te bewaken, neemt de SJN de examens af onder het toezicht van de Stichting Examenkamer.

De Examenkamer is een onafhankelijke organisatie waarbij het toezicht niet alleen het garanderen van de objectiviteit en integriteit van het examineren voor de kandidaten omvat. Ook de kwaliteit van de examens wordt geborgd door toezicht bij alle uitvoeringsvormen van het examen: vanaf de totstandkoming tot en met het afnemen van de examens.

examenkamer def logo

Laatst aangepast op donderdag 21 december 2017 12:32