SJN

SJN

Startpagina Jacht met eendenkooi
Jacht met een eendenkooi PDF Afdrukken E-mailadres

Eendenkooi

Een eendenkooi is een jachtmiddel, maar niet zomaar eentje: de jacht met een eendenkooi is een vorm van lokjacht volgens een al eeuwen oude vangmethode om eendensoorten te vangen.

Een eendenkooi is een plas met in de verschillende hoeken of windstreken krom lopende sloten, vangpijpen genaamd. De kooiplas en de vangpijpen zijn rondom afgeschermd, meestal met riet of rietschermen. Eén zijde van de vangpijp is geheel afgesloten. De andere zijde heeft twee openingen, een in- en uitgang, of de rietschermen zijn opgesteld als coulissen. Het geheel is omgeven door het "kooibos" wat meestal bestaat uit voor de regio karakteristieke bomen en struiken. Dit zorgt voor de nodige rust en luwte in de eendenkooi. Aan het einde van iedere vangpijp bevindt zich het vangsysteem waar de eend uiteindelijk gevangen wordt.

eendenkooi

(© tekening: J.W. Zuidhoek/Eendenkooi Stichting)

Vroeger werden de eendensoorten alleen gevangen voor consumptie. Tegenwoordig wordt in Nederland alleen nog de wilde eend voor ‘de bout’ gevangen. Andere eendensoorten worden geringd voor wetenschappelijk onderzoek.

Kooiker

Een kooiker is degene die de eendenkooi, zoals de vangpijpen en het kooibos, onderhoudt. Ook zorgt hij voor de eenden en de kooihond. Daarnaast vangt hij de eendensoorten.

Cursus

Diverse hoofdstukken uit de cursus Jacht & Faunabeheer vormen met een aanvullende module de voorbereiding op het examen. De module omvat specifieke leerstof over eendenkooien en kooibedrijf. In de module is vermeld welke hoofdstukken uit de cursus Jacht & Faunabeheer u dient te bestuderen. De lesstof wordt behandeld op verschillende theorie-bijeenkomsten van de cursus Jacht & Faunabeheer. Daarnaast worden in het kader van de eendenkooimodule een praktijkexcursie georganiseerd en een aparte theorieles.

Vanaf juni kunt u zich voor de cursus Jacht & Faunabeheer aanmelden via deze website. Tijdens de aanmeldingsprocedure vinkt u dan aan "Jacht met een eendenkooi".

Examen

Het examen voor de jacht met een eendenkooi wordt ten minste één keer per jaar - in april/mei – afgenomen. Het is een schriftelijk theorie-examen en bestaat uit 55 meerkeuzevragen. In 2017 bedraagt het examengeld € 188,-- incl. 21% b.t.w.

Over de regelingen die betrekking hebben op het examen wordt u tijdens uw studie tijdig geïnformeerd.

Wilt u meer weten over eendenkooi en kooibedrijf? Kijkt u op www.eendenkooi.net en www.kooikersvereniging.nl

Laatst aangepast op donderdag 20 april 2017 08:28