SJN

SJN

Startpagina Jacht met jachtvogels
Jacht met jachtvogels PDF Afdrukken E-mailadres

Valkenier

Een valkenier jaagt met een getrainde roofvogel op prooien, zoals vermeld in de Wet natuurbescherming, waarbij gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke jachtdrift van de vogel. In Nederland mag alleen met de havik en de slechtvalk worden gejaagd. In het kader van schadebestrijding mag ook de woestijnbuizerd (Harris Hawk) worden ingezet.

Valkeniersakte

Voor de uitoefening van de jacht met een jachtvogel dient u in het bezit te zijn van een valkeniersakte. Iedereen die een valkeniersakte wil aanvragen, dient in het bezit te zijn van het door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkende jachtdiploma voor de jacht met een of meer jachtvogels. Met het behalen van dit diploma voldoet u aan één van de eisen voor het aanvragen van de valkeniersakte.

Cursus

Diverse hoofdstukken uit de cursus Jacht & Faunabeheer vormen met een aanvullende module de voorbereiding op het theoriegedeelte van het examen. De module omvat specifieke leerstof over de valkerij. De lesstof wordt behandeld op verschillende theorie-avonden van de cursus Jacht & Faunabeheer die vanaf begin november worden gehouden.

Vanaf juni kunt u zich aanmelden voor de cursus Jacht & Faunabeheer via deze website. Tijdens de aanmeldingsprocedure vinkt u dan aan "Jacht met één of meer jachtvogels".

In het kader van de valkerijmodule worden drie theoriebijeenkomsten georganiseerd door het NOVO (Nationaal Overleg Valkerij Organisaties). Bij het NOVO zijn drie valkeniersverenigingen aangesloten.

Het praktijkgedeelte van de opleiding wordt verzorgd door verschillende valkeniersverenigingen. De praktijk bestaat uit twee stages van elk één jaar van muit tot muit waarbij alle aspecten van de valkerij aan de orde komen. Een stage wordt begeleid door een erkende* mentor die jaagt met een havik en/of slechtvalk. Voorts worden jaarlijks speciale aspiranten-avonden georganiseerd waarop alle benodigde elf vaardigheden in theorie worden behandeld.

* De mentoren moeten zijn erkend door de Stichting Jachtexamens.

Examen

Het examen voor de jacht met een jachtvogel bestaat uit een schriftelijk theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het theorie-examen bestaat uit 70 meerkeuzevragen en wordt ten minste één keer per jaar – in april/mei - afgenomen.
In 2018 bedraagt het theorie-examengeld € 188,-- incl. 21% btw.

Het praktijkexamen wordt gevormd door de eerder vermelde twee stages van elk één jaar en ten minste zes instructiebijeenkomsten. De toetsing bestaat uit de beoordeling van het portfolio en een mondeling examen. Het mondeling examen bestaat uit vaardigheidsopdrachten en vragen over de elf vaardigheden al of niet naar aanleiding van het stagerapport. In 2018 bedraagt het examengeld voor het mondeling praktijkexamen € 250,-- incl. 21% btw.

Wilt u meer weten over de valkerij? Kijkt u op www.valkerijverenigingen.nl

Laatst aangepast op donderdag 07 december 2017 15:00