Overslaan en naar de inhoud gaan

Over Stichting Jachtopleidingen Nederland

De Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) is voortgekomen uit de Jagersvereniging, heeft ruim 40 jaar ervaring en staat garant voor een optimale vakopleiding.

De cursus Jacht & Faunabeheer is de basisopleiding ter voorbereiding op het jachtexamen voor de jacht met een geweer. Het jachtdiploma is één van de drie vereisten voor de aanvraag van de jachtakte. De jachtakte heeft u nodig voor de uitoefening van de jacht. De cursus vormt met aanvullende modules ook de voorbereiding op het theorie-examen voor de jacht met jachtvogels en het examen jacht met een eendenkooi.

De cursus Wildhygiëne leidt op tot ‘gekwalificeerd persoon’. Een gekwalificeerd persoon onderzoekt het geschoten wild, bestemd voor de handel, op abnormaliteiten die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid.

In de cursus Kennis & Beheer van Reeën wordt de benodigde kennis aangereikt voor een goed beheer van een reeënpopulatie.

In maart 2018 is de SJN gestart met de cursus Jachthondeninstructeur. Deze cursus is bedoeld voor instructeurs die opleidingen verzorgen voor het werk na het schot, de Standaard Jachthondenproef (SJP), Meervoudige Apporteerproef (MAP) en Working tests (OWT).

In de basiscursus Grofwild worden vijf grofwildsoorten behandeld en er wordt ingegaan op de verschillende manieren van bejaging.