Overslaan en naar de inhoud gaan

cursus Jacht & Faunabeheer

Algemene informatie cursus Jacht & Faunabeheer

Er zijn tegenwoordig nog maar weinig mensen die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op de jacht. Het verlangen om te jagen is echter bij alle volkeren springlevend gebleven en er is dan ook geen land ter wereld waar niet wordt gejaagd.

Jacht in onze maatschappij heeft mede tot taak het wild en de groene ruimte waarin het wild leeft in stand te houden. Het jachtbedrijf is dan ook voor een belangrijk deel toegespitst op actief natuurbeheer. De moderne jager is vóór alles een wildkenner en faunabeschermer.

In ons land is de jacht gebonden aan strenge regels. Kennis van deze regels is noodzakelijk om aan het jachtbedrijf te mogen deelnemen. Sinds 1 april 1978 dient iedereen die een jachtakte wil aanvragen in het bezit te zijn van het door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit erkend jachtdiploma.

De SJN-cursus Jacht & Faunabeheer vormt de basis, die in de eerste plaats van belang is voor elke aspirant-jager. Maar ook mensen die door hun beroep of hobby te maken hebben met wild, fauna en natuurbeheer zullen deze cursus interessant vinden en kennismaken met een zeer praktijkgerichte en actieve visie op het natuurbeheer in Nederland. Om aan de cursus te kunnen deelnemen, worden geen specifieke eisen aan uw vooropleiding gesteld.

De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het op de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier te kunnen deelnemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen. 
Een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties, waarvan vele in kleur, vormt de basis van de cursus. Het cursusmateriaal ontvangt u in een fraai uitgevoerde opbergmap.

De cursus Jacht en Faunabeheer start elk jaar in november. Het jachtexamen vindt plaats in april/mei en in september.

Inschrijving

De inschrijving gaat jaarlijks op 1 juni open voor de cursus die in november start. U kunt zich vanaf 1 juni a.s. aanmelden via deze website.
Voor alle cursusplaatsen geldt: vol = vol ! 

Intranet cursisten

Cursisten die zijn ingeschreven voor de cursus Jacht & Faunabeheer hebben tijdens het cursusseizoen toegang tot het intranet van de SJN. Op het intranet kunt u als cursist o.a. oefenvragen maken en actuele gegevens vinden over cursus- en examenactiviteiten.
Voor de aanvang van de cursus worden uw gebruikersnaam en wachtwoord geactiveerd, zodat u kunt inloggen op het intranet van deze website. Uw gebruikersgegevens vervallen automatisch na afloop van het cursusseizoen of bij schriftelijke annulering van de cursus. Voor het intranet dient u in te loggen op de startpagina.

Examen ( www.jachtexamens.nl )

Het jachtexamen wordt ten minste één keer per jaar – in april/mei – afgenomen. Het examen bestaat uit een schriftelijk theoriegedeelte (met meerkeuzevragen) en een praktijkgedeelte. Voor het afleggen van het praktijkexamen dient de kandidaat minimaal 16 jaar te zijn. 
Om aan het praktijkexamen te kunnen deelnemen, dient u in het bezit te zijn van een veiligheidsverklaring. Deze verklaring krijgt u als cursist van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer automatisch wanneer u het vereiste aantal praktijkinstructies hebt gevolgd op de daarvoor aangewezen schietbanen.

Over de regelingen die betrekking hebben op het examen wordt u tijdens uw studie tijdig geïnformeerd.

Theorie

 

Jachtakte

Als u het examen met voldoende resultaat hebt afgelegd, ontvangt u het jachtdiploma. Hiermee voldoet u aan één van de drie eisen voor het aanvragen van een jachtakte. De tweede eis is dat u kunt aantonen verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van de jacht. De derde eis waaraan u moet voldoen om een jachtakte te kunnen aanvragen, is dat u kunt aantonen over jachtmogelijkheid te beschikken in Nederland.

Inhoud cursus Jacht & Faunabeheer

De cursus Jacht & Faunabeheer bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het op de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen.
Een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties, waarvan vele in kleur, vormt de basis van de cursus. Het cursusmateriaal ontvangt u in een fraai uitgevoerde opbergmap.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten die in het cursusboek aan de orde komen.

 • Watervogels
 • Haarwild en andere kleine zoogdieren
 • Veerwild en andere vogels
 • Grote hoefdieren
 • Dierziekten
 • Ecologie
 • Landbouw
 • Faunaschade
 • Jachtveldkennis en -beheer
 • Wildbeheereenheden
 • Wet- en regelgeving
 • Gedragsregels
 • Jachtmethoden en verzorging geschoten dieren
 • Wapens en munitie
 • Jachthonden

Theorie

De onderwerpen uit het cursusboek worden op twaalf theorie-avonden behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dia’s. De bijeenkomsten worden vanaf begin november gemiddeld één keer per twee weken gehouden. In vrijwel elke provincie is er ten minste één cursusplaats. U hoeft dus niet ver te reizen. Naast het bijwonen van de cursusavonden dient u rekening te houden met enkele uren thuisstudie per week.

Vanwege de huidige maatregelen van de rijksoverheid met betrekking tot de coronasituatie hebben wij moeten besluiten de fysieke theorielessen in onze cursusplaatsen te laten vervallen. De theorielessen zijn nu omgezet in onlinelessen.

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Vaardigheid met het hagelgeweer

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en zeer ervaren instructeurs u op kleiduiven te schieten met een hagelgeweer. Daarbij wordt u natuurlijk ook geleerd hoe u het geweer veilig moet hanteren.
De instructies vinden voornamelijk plaats op zaterdag. Op de meeste schietbanen zijn echter ook instructies door de week mogelijk.

Vaardigheid met de kogelbuks

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en ervaren instructeurs u schieten met een grootkaliberbuks. Vanzelfsprekend wordt ruim aandacht besteed aan het veilig omgaan met de buks.
De lessen vinden voornamelijk op zaterdag plaats. Op de meeste schietbanen zijn echter ook instructies door de week mogelijk.

Jachtpraktijk

Veilig en weidelijk gedrag op jacht is zéér belangrijk! Om u dit duidelijk te maken, worden op speciale oefendagen onder andere een voor-de-voetjacht en een drijfjacht nagebootst. Ook moet u uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid kunnen beoordelen of er al dan niet met een hagelgeweer kan en mag worden geschoten.

Bij alle drie praktijkonderdelen zijn geweren op de schietbaan aanwezig.

Cursuspaspoort

Bij aanvang van de cursus ontvangt u een cursuspaspoort. Dit paspoort geldt als toegangsbewijs voor de cursusactiviteiten.

Cursuslocaties

De twaalf theorie-avonden van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer 2020/2021 zullen onder voorbehoud in de onderstaande plaatsen worden gehouden. Alle avondlessen starten om 19.30 uur.

In Biddinghuizen worden de theorielessen overdag gegeven op zes zaterdagen of zondagen (twee theorielessen per dag), waarbij u de mogelijkheid heeft de lessen af te wisselen met het volgen van schietinstructies.

De cursus Jacht & Faunabeheer 2020/2021 start in november. De inschrijving is vanaf 1 juni a.s. geopend.

Vanwege de huidige maatregelen van de rijksoverheid met betrekking tot de coronasituatie hebben wij moeten besluiten de fysieke theorielessen in onze cursusplaatsen te laten vervallen. De theorielessen zijn nu omgezet in onlinelessen.

Groningen
Aduard

op maandagavond

vol
Friesland
Ameland

op vrijdagav./zaterdagocht.

vol
Wirdum

op dinsdagavond

vol
Drenthe
Grolloo

op woensdagavond

vol
Overijssel
Staphorst

op donderdagavond

vol
Weerselo

op dinsdagavond

vol
Flevoland
Biddinghuizen (zaterdag)

op zaterdag (overdag!)

vol
Biddinghuizen (zondag)

op zondag (overdag!)

vol
Biddinghuizen (zondag, 2e groep)

op zondag (overdag!)

vol
Biddinghuizen (zondag, 3e groep)

op zondag (overdag!)

vol
Gelderland
Laren (Gld)

op woensdagavond

vol
Ochten

op donderdagavond

vol
Utrecht
De Bilt

op woensdagavond

vol
De Bilt, 2e groep

op maandagavond

vol
Noord-Holland
Wormer

op maandagavond

vol
Zuid-Holland
Alblasserdam

op woensdagavond

vol
Moerkapelle

op dinsdagavond

vol
Zeeland
Krabbendijke

op maandagavond

vol
Noord-Brabant
De Moer

op donderdagavond

vol
Oirschot

op woensdagavond

vol
Limburg
Roosteren

op dinsdagavond

vol

Kosten

Jaarlijks opent op 1 juni de inschrijving voor de cursus die in november start.

Het lesgeld voor de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer 2020/2021 bedraagt € 525,-- incl. 21% btw. U dient het lesgeld direct bij uw aanmelding te betalen. Pas na ontvangst van uw gegevens en van het lesgeld wordt u ingeschreven voor de cursus Jacht & Faunabeheer.

In het cursusgeld zijn niet begrepen de kosten van het praktijkgedeelte van de opleiding. U moet hierbij denken aan patronen, instructies, het gebruik van schietbanen en dergelijke. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal praktijkinstructies dat u nodig heeft om het examenniveau te bereiken. U mag er echter van uitgaan, dat de minimale kosten ongeveer € 1.000,-- bedragen. Ook voor het examen moet u apart betalen. In 2020 bedraagt het examengeld € 465,-- incl. 21% btw voor het gehele examen (theorie én praktijk). De kosten voor patronen dient u tijdens het examen ter plaatse aan de schietbaan te betalen.

€ 525,00