Overslaan en naar de inhoud gaan

cursus Wildhygiëne

Algemene informatie cursus wildhygiëne

Europa schrijft ons tegenwoordig voor hoe we moeten omgaan met de hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Ook jachtwild valt hieronder. In Nederland ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toe op de keuring van vlees en dus ook van wild. Een gekwalificeerd persoon moet het eerste onderzoek verrichten.

Naar aanleiding van de nieuwe Europese Levensmiddelenwetgeving hebben de Jagersvereniging en de SJN in samenwerking met de overheid, de Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) en de Vereniging van Groothandelaren in Wild de cursus tot gekwalificeerd persoon ontwikkeld.

Inschrijfvoorwaarden

Cursisten dienen in het bezit te zijn van ten minste de tweede jachtakte!

Grofwild

Het onderzoek bestaat in feite uit twee stappen. Allereerst beoordeelt de jager het levende dier voor het schot. Ook moet de jager tijdens het ontweiden letten op afwijkingen. De jager vult de voorkant van de ‘Verklaring Eerste Onderzoek’ in. Ten tweede onderzoekt de gekwalificeerde persoon de organen en vult de achterkant van de Verklaring in. Als in beide gevallen geen abnormaliteiten zijn waargenomen die van invloed kunnen zijn op de volksgezondheid, kan het dier geleverd worden aan zowel de horeca en de poelier als aan EG-erkende wildbewerkingsbedrijven zonder dat de organen meegeleverd hoeven te worden. De uniek genummerde Verklaring moet aan het dier worden bevestigd. In verband met de traceerbaarheid zal de jager bij moeten houden wanneer en aan wie hij het wild heeft verkocht. De poelier, de detailhandel en het restaurant houden ook bij van wie zij het wild hebben gekocht. Als de jager en/of de gekwalificeerde persoon abnormaliteiten hebben vastgesteld en de jager het wild wil verkopen, dan moet het officieel worden gekeurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De jager kan er natuurlijk ook voor kiezen om het dier in het veld achter te laten of ter destructie aan te bieden.

Wilde zwijnen

Vanaf 1 januari 2008 moet ieder wild zwijn dat wordt verkocht of wordt weggegeven op Trichinella worden onderzocht. Alleen een gekwalificeerd persoon mag het monster nemen. Voor het gehele trichinenmonstername-traject is een aparte instructie opgesteld.

Kleinwild

Ook hier beoordeelt de jager het dier voor het schot en vult hij zijn bevindingen in op de ‘Verklaring’. Daarna moet de gekwalificeerde persoon het wild op normaal/abnormaal beoordelen. Dit onderzoek kan per partij kleinwild plaatsvinden, mits afkomstig uit hetzelfde gebied en op dezelfde dag geschoten. Ook hier geldt dat wanneer de jager een abnormaliteit waarneemt (bijv. een mager dier) en het wild toch wil verkopen, dit eerst moet worden overgedragen aan de NVWA voor nadere keuring.

Gekwalificeerd persoon

Niet iedere jager hoeft te worden opgeleid tot gekwalificeerd persoon. Maar het wild moet, wil men het in de handel brengen, wel door een gekwalificeerd persoon onderzocht worden. Dit kan ook een gekwalificeerde jager binnen het jachtgezelschap zijn of een gekwalificeerde jager die in de buurt woont en bereid is om het onderzoek te doen. Indien een poelier tevens jager is, kan ook hij gekwalificeerd persoon worden en het onderzoek uitvoeren.

Buitenland

Het Hygiënepakket is een Europese aangelegenheid. In ieder EG-land gelden nu regels met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek door een gekwalificeerd persoon. Ieder land heeft ook zijn eigen opleiding. Deze opleidingen worden (nog) niet door de andere landen erkend. Het wild moet in het land zelf door een aldaar tot gekwalificeerd persoon opgeleide jager worden beoordeeld.

Jagers primaire levensmiddelenproducenten

Waarom al dit gedoe, zult u zich wellicht afvragen. Welnu, jagers staan aan het begin van de keten van een product dat uiteindelijk wordt gegeten. De jager is dus een primaire levensmiddelenproducent. De voedselveiligheid naar de eindconsument wordt nu beter gewaarborgd. Evenals bij andere levensmiddelen kan worden nagegaan waar het wild vandaan komt.

Inschrijving

U kunt zich via deze website aanmelden voor de cursus Wildhygiëne. Voor alle cursusplaatsen geldt: vol = vol!.

Cursusinhoud

De cursus Wildhygiëne bestaat uit twee theorie-avonden. Het bijwonen van deze twee avonden is verplicht. Als cursist ontvangt u een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties in kleur. Het boek is ook goed te gebruiken als naslagwerk.

Vanwege de huidige maatregelen van de rijksoverheid met betrekking tot de coronasituatie hebben wij moeten besluiten de fysieke theorielessen in onze cursusplaatsen te laten vervallen. De theorielessen zullen nu worden omgezet in onlinelessen.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten die in het cursusboek aan bod komen.

  • De nieuwe Europese en Nederlandse wetgeving
  • Het hoe en waarom van vleesrijping
  • Hygiëne
  • Ontweiden
  • Koeling
  • Organen
  • Het nemen van een trichinenmonster bij wilde zwijnen
  • Beoordeling van de organen op normaal c.q. abnormaal

Examen

Na de pauze op de tweede avond wordt er een schriftelijk examen afgenomen volgens het meerkeuzesysteem. Bent u geslaagd, dan mag u zich "gekwalificeerd persoon" noemen. Aan de geslaagden zal het Certificaat Gekwalificeerd Persoon worden toegezonden.

Cursusdata 

Komend najaar 2020 worden de twee theorielessen van de cursus Wildhygiëne in de onderstaande plaatsen gegeven: (data voor 2021 zijn nu nog niet bekend)

Overijssel Markelo

dinsdagavonden 3 november en 17 november

Overijssel

Staphorst

maandagavonden 16 november en 30 november

Utrecht

De Bilt

woensdagavonden 18 november en 2 december

Zuid-Holland

Reeuwijk

dinsdagavonden 17 november en 1 december

Noord-Brabant

Oirschot

dinsdagavonden 10 november en 24 november

Aanvang alle avonden: 19.30 uur.

Ook als cursusplaatsen vol zijn, kunt u uw naam, adres en telefoonnummer aan ons doorgeven. Zodra er dan weer nieuwe cursussen Wildhygiëne worden georganiseerd, wordt u op de hoogte gebracht.

Vanwege de huidige maatregelen van de rijksoverheid met betrekking tot de coronasituatie hebben wij moeten besluiten de fysieke theorielessen in onze cursusplaatsen te laten vervallen. De theorielessen zullen nu worden omgezet in onlinelessen.

Cursus

Overijssel
Markelo

(dinsdagavond)

vol
Staphorst

(maandagavond)

vol
Utrecht
De Bilt

(woensdagavond)

vol
Zuid-Holland
Reeuwijk

(dinsdagavond)

vol
Noord-Brabant
Oirschot

(dinsdagavond)

vol

Kosten

Het deelnamegeld bedraagt: € 170,-- inclusief 21% btw

Kortingsprijs voor leden van de Kon. Ned. Jagersvereniging:
€ 135,-- inclusief 21% btw

€ 135,00